Leden 2017

Jak se s láskou oslovujeme

Pondělí v 8:08 | Rajda obecná
Každému z nás bylo dáno při narození křestní jméno, někomu se líbí, jiný s ním spokojen není. K někomu pasuje, jinému nesedí. Každé křestní jméno bylo rodiči vybíráno, ať už namátkově nebo jako vzpomínka na milovaného člověka, některé rodiny ve výběru jména zrcadlí rodinnou tradici, červenou linku spojující generace jmenovců po desetiletí mnohdy i staletí. Jméno je to, čím se oslovujeme, je to TO na co slyšíme a reagujeme. V lásce však nepoužíváme k oslovení milovaného pouze jméno, které mu náleží dle rodného listu (výjimka: pokud s ním jedinec vyloženě byl nespokojen a na matričním úřadě, za určitý poplatek, si své jméno změnil). Používáme nejrůznější zdrobnělinky, přezdívky a přirovnání, které mají vyjádřit hloubku a sílu našich nehynoucích citů. Nepleťme si však s dříve publikovaným článkem, oslovující naše vlastní miláčky, jež jsou součástmi našich těl. Tedy, dnes se zaměříme na to, jak během procesů tokání oslovovat druhou polovičku.
  1. Zdrobněliny jména křestního
Pokud chceme být milí, můžeme použít zdrobnělinu křestního jména, je to časté. Zde však malé varování, je dobré si jména neplést, protože, pokud chceme Aničku opravdu z lásky oslovit a řekneme ji Maruško, asi naši snahu - být milý - neocení.
marie1
  1. Honosně (...?)
Mnoho lidí oslovuje své protějšky, jako drahý kov - tedy zlato (Au). Existuje celá řada modifikací tohoto oslovení: zlato, zlatí (osobně zlatííííííí nemám v lásce - velmi), zlatíčko…
Proč však zrovna zlato? Nebylo by lepší platina (Pt) nebo Iridium (Ir) nebo třeba diamante (C)? Jsme snad sice pro své protějšky cenné, ale ne natolik cenné, aby hledali na burze s drahými komoditami tu nejcennější? Tu, kterou nás pak osloví?
Neklesejme na mysli, pravděpodobně je časté použití "zlata" jako oslovení ustáleným výrazem. Nechme se tedy ukolébat tím, že ač cena zlata není na světových burzách nijak závratná, pro drahou polovičku máme cenu vyšší než tritium.
  1. Inspirace členovci
Pokud zapátráme v říši zvířecí, lidé se uchylují k zdrobnělinám zejména z říše hmyzu - beruško, broučku, motýlku.
Ti, jež tato oslovení používají, pravděpodobně nad skutečným vzezřením obyvatelů z hmyzí říše nepřemýšlí. Stačí jim pouze to, že jsou v obrázkových knížkách berušky krásné, nohaté s dlouhými řasami a modrýma očima. Pravděpodobně nikdy neviděli daného "hmyzáka" pod lupou, jeho obrovská kusadla, složené nelidské oči a chlupaté nožičky (6x).
Hmyz1
  1. Další
Miláček - toto oslovení je infantilní a nemám ráda, když je použito v každé větě, např. Jaký jsi měla den, miláčku. Miláčku já se na tebe tak těšil, jsi můj miláček.
Drahý - zde se musíme zamyslet nad tím, zda jsme drahému skutečně drazí, nebo ho skutečně mnoho stojíme.

Časová kalkulace

4. ledna 2017 v 8:08 | Rajda obecná
Jednou jsem se zamyslela, zda někdo zmapoval, jaké úsilí nás aktivní sexuální život stojí. Je to sport a sport, který baví téměř každého, hlavní devízou je, že není potřeba (až na výjimky) speciální výbava.
Jakou část života strávíme souloží, někdo více, někdo méně, ale abychom se pohybovali v reálných číslech a mohli započít dnešní úvahu, budeme pracovat s naprosto standardním jedincem. Tento jedinec je zdravím překypující a při chuti, ne moc a ne málo.
Náš modelový jedinec bude představovat mužského zástupce typického páru souložícího 2x-3x týdně. Což po jednoduchém vynásobení znamená 104x - 156 x za rok. Vezmeme tedy nižší z čísel, protože někdy standardnímu páru osud nepřeje tedy 104 souloží za rok. Průměrná doba soulože, pouze aktu, bez námluv, předeher a tokání je 10 minut. Těchto 10 minut pro akt představuje 1040 minut za rok. Po přepočtu na hodiny dojdeme k závěru, že je to pouze 17,3 hodin což nepředstavuje ani celý den, který stráví průměrný jedinec při aktu soulože. Ano, mohlo by se to zdát málo, vždyť prosouložit ani ne ¾ dne za rok se zdá být velmi malým časovým úsekem, který vydáváme pro tak bohulibou činnost.
casova kalkulace2
Zde však musíme připočíst ostatní "obalovací a nabalovací" činnosti, které k slastným hrátkám patří. Stejně jako se musíme na sport jako je lyžování obléci a připravit si výbavičku i sex není pouhým zasunutím dovnitř a ven. Tedy nejde jen o sex, ale další soudržné činnosti, jejichž vzájemná kooperace je pro akt samotný, téměř bez výjimky, vyžadována:
Pro ženy a muže je tedy příjemnější, jsou -li jedinci čistí a upravení, což zabere minimálně 10 minut.
"Tokací rituál" je u každého jiný a záleží i na tom, zda se jedinci znají či teprve poznávají, případně poznat chtějí, ale minimální doba se kterou budu kalkulovat je 5 minut.
Následuje předehra, kdy alespoň některé kusy oblečení by měly být svlečeny a některé věci postaveny (případně obaleny). Tato doba je také velmi individuální, ale pokud budeme počítat s průměrným časem, pak romantici prominou, budu kalkulovat s 10 minutami.
Tedy souložící radovánky se nám prodloužily více jak 2x. Jednoduchou kalkulací dojdeme k číslu 3640 minut za rok, což představuje něco přes 60 hodin a tedy asi 2,5 dne.
Pokud k této době přičteme malé tulení po sexu (ať už před usnutím nebo před zahájením činnosti jiné) cca 5 minut - romantičky opět prominou - a následnou dobu pro umytí a oblečení cca 10 minut, dostaneme se už ke slušnému číslu 5200 minut ročně, což představuje více jak 86 hodin, tedy téměř 3,7 dní čistého času.
casova kalkulace 1
Závěrem je nutné podotknout, že se mezi námi pohybují i ti, jenž mají tento průměr "odpracovaný" již během měsíce a naopak i ti, kteří si tuto dávku napracovávají celý život.